Dây Rốn Quấn Cổ Thai Nhi

dayronquanco-bs-pham-quang-nhat.jpg

1.Tại sao có tình trạng dây rốn quấn cổ?

 • Nguyên nhân do thai nhi xoay trở trong bụng mẹ.

2. Tỷ lệ bé bị dây rốn quấn cổ

 • Chỉ 1 vòng: 37% .
 • Từ 2 vòng trở lên: 2.5% đến 8.3%.

3. Có cách nào làm cho thai nhi không bị dây rốn quấn cổ không?

 • Không

4. Nếu hạn chế vận động có làm giảm tỷ lệ bé bị dây rốn quấn cổ hay không?

 • Ngày nay chưa có bằng chứng nào cho thấy hạn chế vận động sẽ làm giảm nguy cơ bé bị dây rốn quấn cổ.

5. Sanh nhiều lần có làm tăng nguy cơ bé bị dây rốn quấn cổ hay không?

 • Hiện tại chưa có bằng chứng nào chứng tỏ sanh nhiều lần sẽ làm tăng tỷ lệ bé bị dây rốn quấn cổ

6. Siêu âm có thể chẩn đoán dây rốn quấn cổ không?

 • Có thể dùng siêu âm màu chẩn đoán dây rốn quấn cổ.
 • Siêu âm màu có thể phát hiện được số vòng dây rốn quấn cổ.

7. Dây rốn quấn cổ có gây nguy hiểm cho thai hay không?

 • Dây rốn quấn cổ 1 vòng thường không gây nguy hiểm cho thai.

8. Dây rốn quấn cổ có phải là chỉ định mổ hay không?

 • Theo Hiệp hội sản phụ khoa Hoa kỳ: Không.

 

Hình ảnh dây rốn quấn cổ thai nhi

9. Những trường hợp có dây rốn quấn cổ có thể sanh ngả âm đạo được không?

 • Vẫn sanh thường được. 1/3 trường hợp bé sanh ra đời có dây rốn quấn cổ.

10. Dây rốn quấn cổ có “siết cổ” thai nhi không?

 • Dây rốn quấn cổ 1 vòng thường không “siết cổ” thai nhi.

11. Dây rốn quấn cổ có “siết cổ” thai nhi làm thai nhi “không thở được” không?

 • Lúc này thai nhi không thở bằng phổi nên không có nguy hiểm.

12. Dây rốn quấn cổ “chặt” có ảnh hưởng đến sức khỏe thai nhi hay không?

 • Thường là không. Một nghiên cứu cho thấy rằng dây rốn quấn cổ chặt xảy ra 6,6% trong 200.000 ca sanh sống.

13. Dây rốn quấn cổ có thể gây sanh khó hay không?

 • Dây rốn quấn cổ nhiều vòng có thể gây khó khăn trong chuyển dạ.

14. Các mạch máu trong dây rốn có bị chèn ép khi dây rốn quấn cổ hay không?

 • Có 1 chất nằm trong dây rốn có tác dụng như 1 tấm đệm giúp mạch máu trong dây rốn không bị tắc hoàn toàn khi dây rốn bị chèn ép.

15. Dây rốn quấn cổ có gây tử vong cho thai nhi trong thai kỳ và chuyển dạ hay không?

 • Tỷ lệ là 1.5 / 1.000 (0.15%) ca sanh.

16. Trong khi chuyển dạ sanh nếu dây rốn quấn cổ gây nguy hiểm cho thai nhi thì có thể phát hiện được không?

 • Có thể phát hiện được.

17. Khi nào mới chắc chắn là bé không bị dây rốn quấn cổ?

 • Thường từ 34 tuần trở lên nếu bé không bị dây rốn quấn cổ thì sẽ không bị.

BS - Phạm Quang Nhật

Bản quyền 2021 © Phòng khám Phạm Nhật