Tính BMI – Để biết Bầu tăng cân hợp lý – Để dễ dàng “rụng trứng” – Để “tinh trùng di động”

tang2Bcan2Bkhi2Bmang2Bthai.jpg

Chỉ số khối cơ thể (BMI) được tính ở thời điểm trước khi mang thai.

  • Nếu mẹ có chỉ số khối cơ thể trung bình BMI= 19-24 thì mẹ chỉ nên tăng từ 11 đến 15kg.
  • Nếu BMI = 25-29, mẹ nên tăng từ 7-9kg.
  • Nếu BMI ≥ 30 thì mẹ chỉ cần tăng khoảng 5-7kg là đủ.

Ví dụ, mẹ bầu trước khi mang thai nặng 50kg, cao 1 mét 58, sẽ có BMI = 20. Khi đó, mẹ bầu nên tăng từ 11 đến 15 kg trong thai kỳ.

 

?Bảng phân loại mức độ gầy-béo dựa vào chỉ số BMI

BMI Trước mang thai Tăng cân thai kỳ (kg) Khuyến nghị tăng cântrong 6 tháng cuối thai kỳ theo tuần (kg) Khuyến nghị tăng cântrong 6 tháng cuối thai kỳ theo tháng (kg)
   SDD                     < 18,5 12,5 – 18 0,4 – 0,6 1,8 – 2,7
   Bình thường   18,5 – 24,9 11,5 – 16 0,4 – 0,5 1,8
  Thừa cân          25,0 – 29,9 7 – 11,5 0,2 – 0,3 0,9
   Béo phì               ≥30,0 5 – 9 0,2 – 0,3 0,7 – 0,9
?Bảng phân loại mức độ gầy – béo của một người dựa vào chỉ số BMI.
Phân loại BMI (kg/m²) – WHO BMI (kg/m²) – IDI & WPRO
Cân nặng thấp (gầy) < 18,5
Bình thường 18,5 – 24,9  18,5 – 22,9
Thừa cân ≥ 25  ≥ 23
Tiền béo phì 25 – 29,9 23 – 24,9
Béo phì độ I 30 – 34,9 25 – 29,9
Béo phì độ II 35 – 39,9  ≥ 30
Béo phì độ III  ≥ 40

 

Thang phân loại của Tổ chức y tế thế giới (WHO) dành cho người châu Âu và thang phân loại của Hiệp hội đái đường các nước châu Á (IDI & WPRO) được áp dụng cho người châu Á.

 

Để nhận thông tin khám với Bs Nhật, vui lòng truy cập vào link: https://m.me/bsphamquangnhat

BS - Phạm Quang Nhật

Bản quyền 2021 © Phòng khám Phạm Nhật